Eerste schep de grond in voor aanleg Vijverpark

12 september '16

Op woensdag 7 september hanteerde Wethouder Jeroen van Spijk (gemeente Haarlem) als een volleerd kraanmachinist de graafmachine waarmee de eerste grond uit de toekomstige waterpartij van Vijverpark Haarlem gegraven werd.

Medewerkers van Ontwikkelingscombinatie 023 (bestaande uit BPD, Slokker Vastgoed, AM en Ymere) vierden samen met betrokken ambtenaren en adviseurs het begin van de ontwikkeling van de nieuwe wijk Vijverpark, gelegen aan de Boerhaavelaan in Haarlem.

Vooruitlopend op de verkoop en bouw van de woningen, is gestart met de aanleg van de vijver die straks het middelpunt van de nieuwe wijk vormt. Uiteindelijk zal Vijverpark uit ongeveer 350 woningen bestaan, onderverdeeld in uiteenlopende woningtypen en prijsklassen.

“Het gaat goed met de bouwplannen in Haarlem”, sprak de wethouder tijdens deze feestelijke gebeurtenis. “Er zijn veel partijen die aan de slag willen en er zijn veel mensen die graag naar een nieuwe woning willen. Dat geldt voor Vijverpark, maar ook voor veel andere locaties in Haarlem Oost en andere delen van de stad. Ik hoop dan ook dat u niet alleen de eerste fasen, maar uiteindelijk dit hele plan snel tot een goed einde kan brengen. En het is natuurlijk fantastisch dat er al in zo’n vroege fase gestart wordt met het vormgeven van het openbaar gebied, zodat de nieuwe bewoners daar al in een vroeg stadium van kunnen genieten”.

De verkoop van fase 1, bestaande uit 48 woningen, gaat op dinsdag 27 september van start. Ben je nog niet ingeschreven? Schrijf je dan snel in op het woningtype waarin jij wilt wonen en ontvang binnenkort een uitnodiging voor de verkoopmanifestatie.

aanleg vijver gestart

aanleg vijver gestart

aanleg vijver gestart
aanleg vijver gestart

aanleg vijver gestart

Wil je iets vragen? Contact
Interesse? Meld je aan