Definitief Ontwerp openbare ruimte

14 augustus '19

De bouw van de woningen uit fase 3 van Vijverpark vordert gestaag. Na de voltooiing van deze woningen zal ook de openbare ruimte van dit westelijke deel van Vijverpark worden ingericht. De gemeente Haarlem heeft hiervoor een aantal jaren geleden al een ontwerp gemaakt dat inmiddels (na een zorgvuldige inspraakprocedure) definitief is vastgesteld. Een Definitief Ontwerp (DO) dus.

Gedetailleerde kaart

In het Definitief Ontwerp is heel precies en op detailniveau vastgelegd waar alle openbare voorzieningen in dit deel van de wijk komen en waaruit deze zullen bestaan. Waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld: de rij-richting van de straten, de grootte en kleur van de stoepranden en de straatstenen, de kleur van het asfalt, de locatie van de straatlantarens (type Cambridge), van de ondergrondse afvalcontainers voor papier, voor restafval en voor papier, blik en drinkpakken. Maar ook de locatie van de putdeksels, de parkeermeters, de bomen en nog veel meer. 

Over letterlijk alles wat te maken heeft met de inrichting van dit deel van de wijk is goed nagedacht en een besluit genomen. En alles is vastgelegd op een gedetailleerde kaart waar uiterst gedetailleerd alle onderdelen van de ruimte zijn ingetekend. Je moet er even goed voor gaan zitten, maar als je (als nieuwe bewoner) eenmaal gewend bent aan het 'lezen' van de kaart, heb je nu alvast een beter beeld van hoe je toekomstige buurt er in detail uit gaat zien.

Definitief Ontwerp openbare ruimte fase 3 (PDF)

Vragen over het Definitief Ontwerp?

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over deze kaart of andere zaken die hiermee verband houden (bijv. andere kaarten), kijk dan op de speciale Vijverpark-pagina op de website van de gemeente Haarlem. Of neem via dezelfde website contact op met de gemeente.