1) Alles digitaal beschikbaar

19 december '16

Vandaag start de digitale verkoop. Iedereen die zich via de website heeft ingeschreven krijgt hiervan per e-mail bericht. Alle relevante documenten kun je op de website bekijken en downloaden, zodat je je goed kunt inlezen. 

2) Invullen digitaal inschrijfformulier

Je hebt ruim de tijd om je (digitaal) in te schrijven. Toewijzing vindt niet plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijving.

Voor vragen kun je terecht bij de makelaars. Zij helpen je graag.  

Op dinsdag 3 januari om 09.00 uur sluit de inschrijving. 

3) Toewijzing en loting

Op dinsdag 3 januari om 09.00 uur sluit de inschrijving en dan...?

In dezelfde week worden alle bouwnummers toegewezen. De toewijzing vindt zoveel mogelijk plaats op basis van de eerste voorkeur van een kandidaat voor een bouwnummer.

Met andere woorden, als er slechts 1 kandidaat is voor bouwnummer 49, dan wordt bouwnummer 49 aan die kandidaat toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor bouwnummer 49, dan wordt er tussen deze kandidaten geloot om te bepalen wie het bouwnummer krijgt toegewezen. Deze procedure wordt op alle 23 bouwnummers in Vijverpark toegepast.

Pas als er bouwnummers zijn waarvoor geen enkele kandidaat een eerste voorkeur heeft opgegeven, worden tweede en daarop volgende voorkeuren belangrijk. In dat geval wordt op eenzelfde wijze toegewezen als hierboven omschreven. Bovenstaande procedure wordt herhaald totdat alle bouwnummers zijn toegewezen.

Alle inschrijvers ontvangen uiterlijk maandag 9 januari bericht. Alle kandidaten die zijn ingeloot voor een bouwnummer worden door één van de makelaars gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct een afspraak ingepland voor een eerste gesprek. De kandidaten die geen woning toegewezen hebben gekregen, ontvangen daarover een e-mail met de mededeling dat zij reservekandidaat zijn. Dat wil zeggen dat als een kandidaat afvalt of van de woning afziet, dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd wordt voor een nieuwe kandidaat voor de vrij gekomen woning. 

 

4) Uitnodiging gesprek en tekenen overeenkomsten

Na toewijzing word je uitgenodigd voor een eerste gesprek bij de makelaars. Tijdens dit gesprek komen al je vragen aan bod en wordt jou gevraagd welke grote verbouwingen (ruwbouw-opties) je wilt laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een uitbouw of dakkapel. Deze ruwbouw-opties kun je voorafgaand aan het gesprek bekijken of downloaden via de website.

Van de makelaars krijg je alle relevante documenten mee die je thuis op je gemak kunt doornemen. Denk hierbij aan juridische contractstukken, technische stukken voor bijvoorbeeld individuele wensen qua afwerking (meerwerkopties) etc. Deze meerwerkopties bespreek je met de aannemer pas na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomsten. 

De Rabobank zal in deze periode ook contact met je opnemen, als je hiervoor op het inschrijfformulier toestemming hebt gegeven. Om eventuele teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om op korte termijn inzage te hebben in je financiële mogelijkheden.

Vervolgens vindt een tweede gesprek plaats bij de makelaars voor de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomsten. Natuurlijk kun je tijdens dit gesprek eventuele vervolgvragen stellen. 

Mocht je nog vragen hebben over het kopen van een nieuwbouwwoning? Op de website van Bewust Nieuwbouw lees je alle informatie omtrent het kopen van een nieuwbouwwoning. 

  Planning Vijverpark
Nog niet ingeschreven? Schrijf je nu in en blijf op de hoogte!