Update openbare inrichting

14 april '23

Inmiddels zijn de meeste woningen binnen Vijverpark opgeleverd en voor de recent opgeleverde woningen is men druk bezig met het inrichten en betrekken van de nieuwe woning. In dit bericht lees je wat er de komende periode aan werkzaamheden zal plaatsvinden in de wijk en wat dit betekent voor de bereikbaarheid van de straten.

Straatwerk

Vanwege de bouw van de 31 woningen die tussen de appartementen en de bestaande woningen (2 onder 1 kapwoningen aan de vijver) zijn gelegen was het de afgelopen periode logistiek niet mogelijk om parallel hieraan het definitieve straatwerk van de Monteverdistraat aan te leggen. Mede hierdoor is ervoor gekozen om eerst het straatwerk vanaf de 2e brug langs de volkstuinen aan te brengen. Wanneer dat klaar is wordt de overstap gemaakt naar de Monteverdistraat en de Vivaldistraat. Helaas is de overlast, mede door overvloedige regenval, de afgelopen periode fors geweest. Onze excuses hiervoor.

Bellini Vijverpark

Dit staat te gebeuren in Vijverpark

 1. De Monteverdistraat wordt afgesloten op de hoek van de Vivaldistraat. Het is dan niet meer mogelijk om de appartementen en de rijwoningen daarachter te bereiken via de Sweelinckstraat.
 2. De stallingsgarage van Monteverdi en de naastgelegen parkeerplaats van de grondgebonden woningen in de Vivaldistraat zijn tijdelijk niet bereikbaar voor auto’s. Bewoners wordt gevraagd om hun auto tijdelijk elders in de wijk te stallen (bv. op de parkeerplaatsen bij de volkstuintjes). NB. Over de exacte planning van de afsluiting van deze parkeerterreinen zullen de betrokken bewoners apart worden geïnformeerd.
 3. Bewoners die een parkeerplaats hebben in de stallingsgarage van de appartementen (huurwoningen van Daelmans en in Bellini) kunnen deze bereiken via de tweede brug, langs de volkstuinen en dan de Monteverdistraat in. NB. Parkeren op straat in de Monteverdistraat is dan niet meer mogelijk totdat de definitieve bestrating is aangebracht en de weg is opengesteld! Foutief geparkeerde auto’s zullen worden verwijderd.
 4. De Monteverdistraat wordt in delen bestraat en opengesteld. Telkens als een deel open wordt gesteld zal de afsluiting van de straat een stuk opschuiven. Dit betekent dat de bereikbaarheid van de stallingsgarages (en daarachter gelegen parkeerplaatsen voor de 31 woningen) ten alle tijden gewaarborgd is, ofwel via de tijdelijke toegang rechtsom langs de volkstuinen ofwel via de definitieve bestrating komend vanaf de Sweelinckstraat.
 5. Op dit moment wordt de definitieve planning van de werkzaamheden opgesteld, wij informeren je daar binnenkort nader over. Updates van de werkzaamheden worden daarnaast gemeld op deze website of per e-mail.

  Onderstaand een kaart van de situatie met de wegafsluiting en de alternatieve bereikbaarheid tijdens de aanleg van de bestrating:
 6. Rood is waar de straat wordt afgesloten
 7. Groen is de alternatieve route om de woningen en stallinggarages te bereiken
 8. Blauw is de straat waar niet geparkeerd kan worden tijdens de werkzaamheden (dus enkel toegankelijk voor bewoners met een plek in de garage)
 9. Oranje is de locatie van de alternatieve parkeerplaatsen.
Werkzaamheden Vijverpark
Meer lezen? Naar nieuws
Vragen? Neem contact op