Update Vijverpark openbare ruimte

21 december '20

Vijverpark is nog in aanbouw, maar de eerste huizen zijn inmiddels al enige tijd bewoond. Om deze wijk nog mooier te maken, wordt er regelmatig gekeken wat er kan worden verbeterd. In deze update bespreken we een aantal punten.

Groenvoorziening Vijverpark wordt aangepakt

Een nieuwe woonwijk is aan het begin van de bouw nog in ontwikkeling. Uiteraard wordt er vooraf nagedacht over het groen dat in een woonwijk wordt geplaatst. In Vijverpark is zodoende op sommige plekken gras en een kruidenlaag bedacht, maar dit laatste blijkt in de praktijk niet goed tot zijn recht te komen. Naar aanleiding van enkele vragen van bewoners is de groenvoorziening rondom de vijver opnieuw onder de loep genomen.

Kruidenlaag wordt opnieuw aangepland

De bedoelde kruidenlaag groeit niet naar behoren en zoals vooraf was gedacht. Hierdoor is besloten om op kort termijn de kruidenlaag (de oranje vlakken op onderstaande afbeelding) te rooien en opnieuw in te zaaien. Op die manier kan het groen in Vijverpark er in het voorjaar bijstaan zoals de landschapsarchitect het heeft bedacht.

De bomen en heesters blijven staan. Aangezien de aanplant van het noordelijk deel van de vijver op kort termijn zal geschieden, is dit een mooie gelegenheid om het zuidelijk deel gelijk mee te nemen.

Plannen van de verbetering in de wijk Vijverpark in Haarlem

Verkeersituatie Vijverpark

In de eerste periode dat de huizen van Vijverpark zijn bewoond, is gebleken dat verkeersborden niet altijd worden gerespecteerd. Zo wordt er veelvuldig tegen het verkeer ingereden wat in sommige gevallen lastige en zelfs gevaarlijke situaties oplevert. 

Graag hierbij het vriendelijke verzoek vanuit de buurt om de verkeerborden op te volgen. Zo blijft Vijverpark een veilige wijk voor iedereen!

image alt

Touwbrug vervangt trekpontje

Door de bewoners zijn speelelementen gekozen die rondom de vijver zijn (en worden) geplaatst. In het door de buurtbewoners gekozen ontwerp zat onder andere een trekpontje als verbinding tussen de twee eilanden. Dit trekpontje zal worden vervangen door een loopbrug wegens aangescherpte eisen vanuit het Waterschap.

Eisen waterschap 

Doordat het waterschap eisen stelt aan de diepte van de vijver om de afvoer van het hemelwater te kunnen garanderen, is een trekpontje niet meer mogelijk. Om een trekpontje te mogen aanleggen dient er vanwege veiligheidseisen juist een ondiepe plek ter plaatse van het pontje te worden aangelegd. Deze eisen gaan niet samen. Er is daarom gekozen om een touwbrug te realiseren, net zoals er in deelgebied west (De Entree) is gekomen. De afbeelding geeft hier een indruk van.

Header foto: Joost Keet

Bekijk het woningaanbod Wil je ook wonen in Vijverpark
Wil je iets weten? Bekijk de veel gestelde vragen