Lieven de Key penning 2020

28 oktober '20

Dit jaar wordt voor de elfde achtereenvolgende keer de Lieven de Key Penning uitgereikt. De onderscheiding is vernoemd naar de Vlaamse architect Lieven de Key (plm. 1557/1560 – 1627), de eerste stadsbouwmeester van Haarlem. De penning wordt jaarlijks door de gemeente Haarlem uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van monumentenzorg, architectuur of stedenbouw. En Vijverpark is genomineerd! 

Stemmen

Van 20 oktober tot en met zondag 15 november kan er gestemd worden op één van de genomineerde projecten voor de Lieven de Key Penning 2020. Dit jaar is het thema: Stedenbouw, Openbare Ruimte en Groen. 

Op dinsdagavond 17 november wordt bekend welk project de professionele jury, onder voorzitterschap van wethouder Floor Roduner, heeft gekozen tot winnaar. Naast de prijs die de jury toekent, wordt er ook weer een Publieksprijs uitgereikt. Wordt Vijverpark één van de winnaars? 

Breng je stem uit
image alt

Vijverpark

Het stedenbouwkundig plan van Vijverpark kenmerkt zich door een kleinschalige structuur met kleine woonstraatjes en hofjes. Het hart van Vijverpark wordt net als in Entree West gevormd door de centrale waterpartij als publieke ruimte. In Vijverpark is de waterpartij landschappelijker en groener van karakter dan in Entree West. De wijk krijgt mede hierdoor het karakter van een tuinstad. Ook in Vijverpark is met name de bebouwing langs de Schipholweg sterk stedelijk van karakter. De overgang naar het grondgebonden milieu krijgt vorm in koppelblokken die de overgang maken in schaal. Vijverpark is een woongebied. Er wordt een rijke diversiteit in woningtypen en prijscategorieën gerealiseerd in het gebied.

De foto's zijn gemaakt door Joost Keet. 

  Update Vijverpark
  Nieuws