Update Vijverpark

9 oktober '20

Het is weer tijd voor een update rondom de bouw van Vijverpark. Wat is nu de stand van zaken? Lees snel verder!

Bouwweg

De bouwweg loopt op dit moment nog voor de vijverwoningen langs die onlangs zijn opgeleverd. Deze wordt voor het einde van het jaar weggehaald. De bouwweg nabij de Schipholweg langs de toekomstige appartementencomplexen wordt dan verder in gebruik genomen. I.v.m. de bouw van de appartementen is de straat langs de Amerikaweg niet toegankelijk voor bewoners. 

Op deze tekening zie je de bouwwegen die de komende 1,5 a 2 jaar gebruikt zullen worden. De groene lijnen zijn voor het bouwverkeer. De rode lijnen zijn de routes die voor het woonverkeer bestemd zijn. 

image alt

Groenvoorziening geheel Vijverpark

De groenvoorziening is nu nog de verantwoording vanuit Ontwikkelcombinatie 023 CV. Uiteindelijk zal het openbaar gebied overgedragen worden aan de gemeente Haarlem. Het onderhoud ligt de komende 6 maanden nog bij wel bij de ontwikkelcombinatie. Daarna zal de gemeente dit ook overnemen. De komende tijd zal er regelmatig onderhoud plaatsvinden aan de groenvoorzieningen in de wijk. De bouwweg nabij de waterpartij wordt dit jaar nog weggehaald, daarna start de definitieve inrichting van de noordzijde van de waterpartij. De verwachting is dat de vijver in Q2 2021 verder afgemaakt zal worden.

Voor de inrichting van de Vijver is in het verleden reeds een ontwerp gemaakt welke ter inzage heeft gelegen bij de gemeente Haarlem. Download hier het ontwerp. In de legenda is het soort beplating te vinden. Het ontwerp van de vijver is actueel, de omliggende bebouwing is inmiddels anders vormgegeven. 

De aanleg van het groen rondom appartementencomplex O6 en een deel van Monteverdi vindt dit najaar plaats. Zodra dit is aangebracht, zal regelmatig onderhoud plaats vinden, waaronder het maaien en onkruidvrij maken van het sierplantsoen. 

Bestrating
Het is het streven om de bestrating van de fietsdoorsteek aan het einde van de Beethovenstraat voor het einde van het jaar geasfalteerd te hebben. Tot die tijd is er tijdelijk puinverharding aangebracht voor fietsers en liggen er loopschotten voor voetgangers.

Afvalverwerking

Op korte termijn worden er 2 ondergrondse containers geplaatst. In de download vind je waar ze geplaatst worden. De tijdelijke afvalcontainers bij de dam en aan de zuid kant van de waterpartij zullen verwijderd worden. Aan de noordkant van het plan zullen de tijdelijke containers blijven totdat de volgende fase woonrijp opgeleverd wordt. 

Parkeren
Eerder hebben wij geïnformeerd over het parkeerbeleid binnen Vijverpark. Rondom de Vijver komen geen parkeerplaatsen om de Vijver vrij te houden van auto’s. Binnen Vijverpark komen de nodige parkeerplekken voor uw bezoek. Parkeren buiten de parkeervakken is niet toegestaan. Bekijk de download waar degene komen te liggen bij jou in de buurt. 

Riool
Er zijn de afgelopen periode problemen geweest met het afvoeren van het rioolwater. Helaas heeft dit tot veel overlast gezorgd in de buurt. Reden van de problemen bleek een verstopping bij het gemaal te zijn. Bij het reinigen is gebleken dat er een aantal dingen in het riool zijn gegooid die hier niet thuis horen. Belangrijk is om hier rekening mee te houden. Wil je weten wat wel of niet door de gootsteen/wc gespoeld mag worden kijk dan op www.nietinhetriool.nl.

  Bekijk de planning
  Nieuws